top of page
nieuw logo stadscampus_edited.jpg

deze website

maakt gebruik van cookies

OUR NEW SITE IS

Buurtcomité 'Team Stadscampus' is een initiatief van buurtbewoners uit de studentenbuurt de ruime omgeving van het Frans Halsplein, Ossenmarkt en Stadswaag. Het doel is om de verstandhouding tussen bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en overheid te verbeteren en zo te werken aan een betere leefwereld voor iedereen.

MISSIE

​Het comité wil mensen motiveren en mobiliseren om zich constructief  in te zetten om van de buurt een prettige leefomgeving te maken voor alle betrokkenen: bewoners, bedrijven, universiteit, onderwijsinstellingen en tijdelijke gebruikers zoals studenten. En uiteraard rekent het comité hierbij op de actieve medewerking van de overheid