nieuw logo stadscampus_edited.jpg

deze website

maakt gebruik van cookies

OUR NEW SITE IS

Buurtcomité 'Team Stadscampus' is een initiatief van buurtbewoners uit de studentenbuurt de ruime omgeving van het Frans Halsplein, Ossenmarkt en Stadswaag. Het doel is om de verstandhouding tussen bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en overheid te verbeteren en zo te werken aan een betere leefwereld voor iedereen.

MISSIE

​Het comité wil mensen motiveren en mobiliseren om zich constructief  in te zetten om van de buurt een prettige leefomgeving te maken voor alle betrokkenen: bewoners, bedrijven, universiteit, onderwijsinstellingen en tijdelijke gebruikers zoals studenten. En uiteraard rekent het comité hierbij op de actieve medewerking van de overheid

DOELSTELLINGEN

Samenlevingsproblemen voorkomen en opvangen door het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende actoren onderling enerzijds en met de overheid anderzijds: stadsbestuur, districtsraad, politie, buurtregisseur, ...

Bevorderen van de leefbaarheid van de buurt in de ruimste zin van het woord: veiligheid en milieu, onderhoud openbare ruimte, ruimtelijke ordening, huisvesting, jongerenbeleid, ...

Werkgebied

Buurtcomité Stadscampus is actief in de polygoon; Rodestraat, Paardenmarkt, Venusstraat, Blindestraat, Keizerstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Molenbergstraat, Korte Winkelstraat, Van Boendalestraat met tussenliggende straten; Kleine Kauwenberg, Kauwenstraat, Grote Kauwenberg, Vekestraat, Venusstraat, Prinsstraat, Lange Winkelstraat, Ossenmarkt, Pieter van Hobokenstraat, Rozenstraat, Paradijsstraat, Kattenstraat, Korte Sint-Annastraat, Lange Sint-Annastraat, Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp, Prinsstraat, Prinsesstraat, Koningstraat, Parochiaanstraat, Sint-Jacobstraat, Apostelstraat, Eikenstraat, Lange Klarenstraat, Korte Klarenstraat, Pruyenstraat, Markgravestraat, Borzestraat, Jan van Lierstraat, Paternosterstraat, Ambtmanstraat, Minderbroederstraat, Blindestraat, Gratiekapelstraat.

Dit is een gebied van ca. 38ha groot en een omtrek van 2,6km.

Werkgebied_Buurtcomité_Stadscampus.png

Blog