top of page
IMG_9711 - kopie (2).JPG
IMG_9759.JPG

Buurtcomité Stadscampus

Buurtcomité 'Team Stadscampus' is een initiatief van buurtbewoners uit de studentenbuurt de ruime omgeving van het Frans Halsplein, Ossenmarkt en Stadswaag. Het doel is om de verstandhouding tussen bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen, studenten en overheid te verbeteren en zo te werken aan een betere leefwereld voor iedereen.

iconmonstr-task-list-square-filled-240.png

Missie

​Het comité wil mensen motiveren en mobiliseren om zich constructief in te zetten om van de buurt een prettige leefomgeving te maken voor alle betrokkenen: bewoners, bedrijven, universiteit, onderwijsinstellingen en tijdelijke gebruikers zoals studenten. En uiteraard rekent het comité hierbij op de actieve medewerking van de overheid

iconmonstr-target-4-240.png

Doelstellingen

Samenlevingsproblemen voorkomen en opvangen door het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende actoren onderling enerzijds en met de overheid anderzijds: stadsbestuur, districtsraad, politie, buurtregisseur, ...

Bevorderen van de leefbaarheid van de buurt in de ruimste zin van het woord: veiligheid en milieu, onderhoud openbare ruimte, ruimtelijke ordening, huisvesting, jongerenbeleid, ...

iconmonstr-map-3-240 (1).png

Werkgebied

Buurtcomité Stadscampus is actief in de polygoon; Rodestraat, Paardenmarkt, Venusstraat, Blindestraat, Keizerstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Molenbergstraat, Korte Winkelstraat, Van Boendalestraat met tussenliggende straten; Kleine Kauwenberg, Kauwenstraat, Grote Kauwenberg, Vekestraat, Venusstraat, Prinsstraat, Lange Winkelstraat, Ossenmarkt, Pieter van Hobokenstraat, Rozenstraat, Paradijsstraat, Kattenstraat, Korte Sint-Annastraat, Lange Sint-Annastraat, Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp, Prinsstraat, Prinsesstraat, Koningstraat, Parochiaanstraat, Sint-Jacobstraat, Apostelstraat, Eikenstraat, Lange Klarenstraat, Korte Klarenstraat, Pruyenstraat, Markgravestraat, Borzestraat, Jan van Lierstraat, Paternosterstraat, Ambtmanstraat, Minderbroederstraat, Blindestraat, Gratiekapelstraat.

iconmonstr-ruler-23-240.png
iconmonstr-full-screen-filled-240.png

38ha

2,6 km

iconmonstr-bell-17-240.png

Ontdek de laatste nieuwtjes in onze buurt

We hebben een blog waarmee je op de hoogte wordt gehouden van de laatste nieuwtjes in de buurt. Je kunt zien wat er zich afspeelt in de buurt, de verschillende initiatieven die er zijn en nog veel meer... Het blog is een goede manier om betrokken te blijven bij de lokale gemeenschap en op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes. 

IMG_9710.JPG
iconmonstr-user-5-240.png

Mijn Stadscampus

Maak een account aan om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes in onze buurt via onze blog. Stel vragen aan andere buurtbewoners via het forum. En schrijf je in voor opkomende buurtevenementen.

bottom of page