top of page

Buurtparkings Venusstraat of Gratiekapelstraat tijdens de heraanleg van de L. Sint-Anna&Koningstraat

We kregen heel wat vragen over de toegankelijkheid van de garages gedurende de werken.

Op vraag van een aantal buurtbewoners werd tussen de stad en de Universiteit Antwerpen een initiatief genomen voor een nieuwe buurtparking in de Gratiekapelstraat.


Hierdoor zijn er nu 3 alternatieven om te parkeren gedurende de werken:


1. U gebruikt de bewonersvergunning of minderhindervergunning. Hiermee kan u kosteloos op straat parkeren in de bewonerszone Universiteitsbuurt. Aanvragen kan via www.parkereninantwerpen.be.

2. U maakt gebruik van een buurtparking: hier kan u aan gereduceerd tarief parkeren in een parking van de Universiteit Antwerpen. Er is al een bestaande buurtparking in de Venusstraat, nu worden ook in de Gratiekapelstraat parkeerplaatsen opengesteld. In principe zijn deze enkel beschikbaar buiten de kantooruren. De Universiteit Antwerpen staat echter tijdelijk toe dat er tijdens de duur van de werken (en zolang het voor de UA kan) voltijds mag geparkeerd worden. Deze optie is niet kosteloos. Op basis van een huurovereenkomst kan u een (normaliter deeltijdse) parkeerplaats huren voor 39,57 EUR (incl. BTW) per maand. Indien u uw bewonerskaart inlevert, krijgt u bovenop een korting van 20,00 EUR per maand. U kan een aanvraag indienen via buurtparkeren@antwerpen.be.

3. U maakt gebruik van een publieke parking in de omgeving. De stad of district voorzien hiervoor geen financiële compensatie.


Na bespreking met de aannemer Verbruggen bvba, die de Lange Sint-Annastraat opnieuw zal aanleggen, werden een aantal afspraken gemaakt over het gefaseerd afsluiten van de garages in de Lange Sint-Annastraat. Vanaf 8 februari zullen de garages aan de kant Ossenmarkt niet meer bereikbaar zijn, dit schuift stelselmatig op richting de Sint-Jacobsmarkt. Een aantal garages blijft zo nog voorlopig bereikbaar buiten de werkuren. Lees de specifieke timing na op www.antwerpen.be/annastraat.


Voor de Koningstraat zijn de uitvoeringsdetails nog niet bekend. Zodra ze beschikbaar zijn, worden ze aangevuld op www.antwerpen.be/koningstraat.Met vriendelijke groeten,

Andries Gouweloose
Andries Gouweloose | Publieke Ruimte district Antwerpen

Kantooradres: Lange Gasthuisstraat 21 | 2000 Antwerpen
23 weergaven0 opmerkingen
bottom of page