top of page

Uitnodiging digitale enquête heraanleg Apostelstraat

Bij de heraanleg van de Stadslus wordt de rijrichting van de ganse stratenlus omgedraaid. Hierdoor is ook een aangepaste route nodig voor de bereikbaarheid van en naar de nabijgelegen brandweerkazerne. Initieel was voorzien om de verkeerslichtenregeling aan te passen zodat brandweervoertuigen (voor interventies staduitwaarts) in tegenrichting via de Sint-Jacobsmarkt tot aan Kipdorpbrug zouden kunnen uitrijden. Omdat bij de uitwerking bleek dat dit te veel risico’s inhoudt (bijvoorbeeld wagens die uit de parking of parkeerstrook rijden en de weg kunnen blokkeren), werd beslist om de route aan te passen en uit te rijden via de Apostelstraat.
Om de draaibeweging optimaal te kunnen nemen, is het aangewezen om de Apostelstraat een gelijkgronds profiel te geven. Zonder verhoogde boordstenen en zonder aparte rijweg. Hiervoor moet het wegprofiel aangepast worden. Dit biedt ook de kans om de riolering te vernieuwen met een gescheiden rioleringsstelsel, en de straat aangenamer en groener in te richten. De Apostelstraat wordt een woonerf. Dat betekent dat voetgangers gebruik mogen maken van de volledige breedte van de openbare weg. Bestuurders moeten rekening houden met de voetgangers en de snelheid wordt beperkt tot 20 km/uur. Ook de brandweer zal de snelheid matigen wanneer zij voor interventies door de straat moeten rijden. In het ontwerp voor de heraanleg is gezocht naar mogelijkheden om de straat, die nu volledig verhard is, te vergroenen en te ontharden: · Er zijn 3 plantvakken met bomen voorzien, waar geen inritten zijn of circulatie nodig is. · Op de plekken waar de circulatie beperkt is, zijn grasbetontegels voorzien. Dit zijn tegels met openingen waartussen gras kan groeien. Dit biedt het voordeel dat ze zowel groen, waterdoorlatend alsook overrijdbaar zijn. · De groenzones zorgen voor een asverschuiving met snelheidsremmend effect. · Het is mogelijk om nog verder te vergroenen met geveltuintjes, groenslingers en/of het doortrekken van de plantvakken tot tegen de gevel. Het district voorziet bij de heraanleg het plantvak, teelaarde en planten. Digitale enquête We horen graag uw bemerkingen en ideeën. Hiervoor voorzien we op de webpagina een digitale enquête. De enquête loopt tot en met 16 januari 2022. Via de webpagina kan u een presentatie en het grondplan van het ontwerp inkijken.

www.antwerpen.be/stadslus Meer informatie Voor meer informatie kan u terecht bij het team Publieke Ruimte: via participatie.2000@antwerpen.be of www.antwerpen.be/stadslus. Met vriendelijke groeten, Andries Gouweloose Andries Gouweloose | Publieke Ruimte district Antwerpen Kantooradres: Mechelsesteenweg 216 | 2018 Antwerpen

21 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page