top of page

Uitnodiging inspraakmoment Prinsstraat / donderdag 30 maart 2023

Beste, District Antwerpen plant een grondige heraanleg van de Prinsstraat. De riolering is in slechte staat en de publieke ruimte voldoet niet meer aan de hedendaagse normen. De Prinsstraat is vandaag een tweerichtingsstraat met éénzijdig parkeren. In het voorontwerp wordt de straat aangelegd als woonerf. De dubbele rijrichting blijft behouden. Een gelijkgrondse aanleg met asverschuivingen, bijkomende bomen en groen zorgen voor rust. Dit zal bijdragen aan de beleving en veiligheid. Er is extra aandacht voor de vele studenten en leerlingen in de straat. Bomen en fietsenstallingen accentueren de toegangen van de universiteit en de basisschool. Om rustpunten voor minder mobiele personen aan te bieden, worden zitbanken geplaatst. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en er is lokale regenwaterinfiltratie voorzien. Bekijk het voorontwerp op www.antwerpen.be/prinsstraat.

Het districtscollege en het ontwerpteam lichten het voorontwerp graag toe. We horen graag uw bemerkingen en ideeën voor het definitieve ontwerp. Inspraakmoment in de Prinsstraat We nodigen u van harte uit op het inspraakmoment: µdatum: donderdag 30 maart 2023
  • tijdstip: doorlopend tussen 17.30 uur en 18.50 uur

  • locatie: basisschool Prins Dries, Prinsstraat 24

Meer informatie

· Contacteer het team Publieke Ruimte: participatie.2000@antwerpen.be. Met vriendelijke groeten, Andries Gouweloose Andries Gouweloose | Publieke Ruimte district Antwerpen Kantooradres: Mechelsesteenweg 216 | 2018 Antwerpen

17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page