top of page

Verslag Vergadering studentenbuurt – kabinet Burgemeester (donderdag 17/03/2022)

- Samenwerking tussen verschillende stadsdiensten onderling

Straatvrijwilligster I. merkt op dat zij goede contacten onderhoudt met de stadswacht maar dat zij blijkbaar geen informatie doorspelen aan collega’s van stadsreiniging en dit nochtans zeer nuttig zou zijn.

Kabinet is zich bewust van deze kwestie en brengt dit ter sprake bij betrokken diensten.


- Politie

Kabinet licht toe dat laatste maanden politionele inzet in studentenbuurt gevoelig werd verhoogd.

Wijkteam heeft uiterste best gedaan om volgens beschikbare capaciteit manschappen vrij te maken

om zichtbaar zo veel mogelijk aanwezig te zijn, ook ’s nachts.

Buren bevestigen dat politie inderdaad zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar was. Men heeft desalniettemin het gevoel dat er vooral veel politie wordt ingezet tijdens evenementen terwijl de grootste overlast pas begint na afloop van evenementen wanneer studenten zich verplaatsen naar nabijgelegen cafés. Men vraagt of politie dan ook aanwezig kan zijn in de buurt nà evenementen.

Men merkt daarenboven een toename van luide muziek uit auto’s die zich ’s nachts door de straten

bewegen, dit was een tijdje zo goed als verdwenen maar lijkt terug in opmars.

Verder maken enkele buren de bemerking dat er tijdens evenementen op het openbaar domein drank in herbruikbare bekers moet worden geschonken maar de cafés rondom het evenement wél nog drank in glazen geven waardoor dit vaak mee naar buiten wordt genomen en stuk wordt gegooid op de grond... Men vraagt zich af of er niet gevraagd zou kunnen worden aan betrokken cafés dat zij ook met bekers werken tijdens evenementen?

Kabinet zal dit ter sprake brengen maar zal dit allicht niet kunnen afdwingen.


- (privé)bewaking

In de Gentse Overpoort werkt men met zogenaamde “infocoaches” om tijdens drukke uitgaansnachten hun medestudenten aan te spreken wanneer ze overlast veroorzaken. Enkele buurtbewoners zijn dit idee zeer genegen en zouden gelijkaardig initiatief graag ook in Antwerpen (getest) zien.

Kabinet reageert dat Antwerpen dit om verschillende redenen niet zal toepassen. Niet alleen valt het juridisch amper te verantwoorden, geografisch gezien ligt onze studentenbuurt te verspreid om efficiënt (privé)bewaking of coaches in te zetten. Zelfs al zouden we onze stadswachten hiervoor willen inzetten, er is onvoldoende mankracht. Als de stad ervoor kiest om dit in studentenbuurt in te zetten, moeten we dit ook elders in de stad doen op de overige overlastplekken.


- GAS-wet

Kabinet, en burgemeester De Wever in het bijzonder, is al geruime tijd vragende partij om openbaar dronkenschap in nieuwe GASwetgeving te krijgen en de boetes ook te verhogen van €350 naar €500.

Zo hebben we als stad bevoegdheid om openbaar dronkenschap met GASboete te bekeuren, nu wordt dit steevast gedoogd in strafwet.


- Onderwijsinstellingen

Na (digitale) vergadering tussen kabinet onderwijs, kabinet burgemeester en onderwijsinstellingen in december, werd te weinig bewogen. Daarom zullen nu burgemeester De Wever en schepen Beels zelf een ontmoeting organiseren met rectoraat van universiteit en directie hogescholen om het specifiek en alleen over overlast(gedrag) van studenten te hebben. We verwachten ook inzet van de onderwijsinstellingen, dit is een gedeelde verantwoordelijkheid die we samen moeten aanpakken.

Hier zal ook de specifieke vraag aan de onderwijsinstellingen geagendeerd worden om zelf een overleg te organiseren met de buren.


- Bouwaanvragen

De bewoners signaleren enkele adressen aan kabinet waarvan men vermoedt dat hier (bouw)overtredingen werden begaan;

Kabinet laat dit nakijken door bevoegde instanties.

Het “befaamde” pand in de Venusstraat 5-7 komt ook uitgebreid ter sprake. Kabinet licht toe dat ze hier zeer lang en aanklampend hebben samengewerkt met de politie om vorige eigenaar in beweging te krijgen. Dit is uiteindelijk gelukt en pand werd ondertussen volledig leeg gehaald en gereinigd.

Nieuwe eigenaar Mopro Invest is gekend bij stad als degelijk en heeft reeds enkele begeleidende gesprekken gehad met stad om te allen tijde te voorkomen dat pand opnieuw verloedert zoals voorheen. Buren zouden graag weten of hier terrassen mogen gebouwd worden omdat dit voor veel geluidsoverlast kan zorgen. Kabinet vraagt dit na.


- Geluidsstudie

Mits wat vertraging zouden geluidsmetingen binnenkort van start gaan. Enkele buren bevestigen dat zij brief tot medewerking hebben ontvangen en zich kandidaat hebben gesteld. In de zomermaanden zal al een eerste evaluatie opgeleverd worden en na een 2e testfase bij begin van het nieuwe academiejaar verwacht stad in december 2022 de finale publicatie van de resultaten.


- Opvolging

Buren zouden het zeer wenselijk vinden om rond de zomerperiode nogmaals samen te zitten om tegen komend academiejaar enkele concrete zaken in gang te kunnen zetten. Kabinet zal inderdaad tegen juni/juli nieuw overleg organiseren met mogelijks ook aanwezigheid van andere bevoegde schepenen en/of districtsburgemeester Paul Cordy.

Er wordt overeengekomen om tegen die volgende vergadering een agenda op te maken zodoende zich optimaal voor te kunnen bereiden en eventuele andere deelnemers tijdig uit te nodigen.


37 weergaven2 opmerkingen

2 Comments


Inderdaad dank voor jullie inzet en hopelijk zullen er resultaten uit volgen om dit weer de universiteitsbuurt te maken en niet "de studentenbuurt"🙏🙏🙏

Like

Isabelle Dellaert
Isabelle Dellaert
Apr 01, 2022

Dank voor jullie inzet. 🙏🏼

Like
bottom of page