top of page

Verslag vergadering 21/06 /2023 Kabinet B. De Wever – Buurtcomité Stadscampus

Aanwezig: Lauranne Van Dongen (kabinet B. De Wever), Jeremie Vandenberghe (kabinet E. Van Doesburg), verder 'KDW' genoemd, Philippe Vosters, Wim Peleman, Patrick Corens, Rafaël De Leersnijder (voor Stadscampus) verder 'SC' genoemd


1) SC: Wat met Venusstraat 5-7?

2) KDW: Studentenkoten tegenhouden is juridisch onmogelijk? Het wordt een mix van gewone en luxe studentenkoten.

3) SC: Wat met het project geluidsmeting en kan dit niet verder gezet of opnieuw gedaan worden? Leuven heeft een gelijkaardig project?

4) KDW: Momenteel is dit juridisch onmogelijk en er is ook geen politieke steun. Wij hebben contact opgenomen met Leuven en wij zullen het bestuderen en hun conclusies en maatregelen overnemen en implementeren.

5) SC: Is er al een HOI geweest en wat met de geluidshinder?

6) KDW: Enkele weken geleden is er een Hoi geweest met als gast de campusagent. Hun besluit was dat eigenlijk dit jaar, een vrij rustig studentenjaar is geweest. Veel minder klachten bij de Blauwe Lijn. De meeste aandacht ging naar de mentale gezondheid van de studenten en hun huisvesting.

7) SC: Wat met de 40/60 verhouding, wildgroei koten, co-housing en illegale huisvesting en Airbnb? Brugge heeft Airbnb perfect kunnen oplossen, iets voor Antwerpen?

8) KDW: De 40/60 verhouding is verstoord, maar er is gelijktijdig een ernstig tekort aan studentenkoten. Misbruik kan nauwelijks gecontroleerd worden wegens een zwaar te kort aan controleurs, zij zijn nu reeds overbevraagd voor andere taken.

9) Problematiek dat veel studenten hun kot verhuren als Airbnb tijdens de schoolvakanties. Jullie verwezen naar Brugge waar men dit probleem al heeft opgelost. Wij zullen contact opnemen en de zaak bestuderen...

10) SC: Wat met de hinder door deelsteps, huurfietsen en het probleem met Donkey Republic huurfietsen voor Carrefour Paardemarkt?

11) KDW: Het aantal deelsteps is door de stad gelimiteerd. Voordeel is wel dat deze ook afgesteld zijn. Het probleem zijn de privé-steps, men gaat hier ook aan werken. Het probleem voor de Carrefour is ook opgelost, want er is nu een zone afgelijnd voor de Donkey-fietsen. Het zal ook gecontroleerd worden.

12) SC: Controle netheid handelaars van hun stoep en sensibiliteitscampagne kab. K. Kennis?

13) KDW: Handelaars zijn verantwoordelijk voor hun zaak en stoep. Hier zal en is reeds toezicht en controle op gedaan door de stadswacht.

14) SC: Wat met een brief naar de kotbazen i.v.m. geluidshinder, vervuiling, vuilnis, enz.

15) KDW: Dit gaat niet gebeuren omdat de kotbazen deze problematiek reeds lang kennen en zelf actie moeten ondernemen.

16) SC: a)Spijtig moet de buurt ondervinden dat er meer vernielingen zijn gebeurd dit schooljaar. Ook racen auto's 's nachts door onze woonerven en worden Jersey (betonblokken) steeds omgekieperd. Op geluidsoverlast moeten we toegeven dat het dit jaar na de politieactie van oktober veel beter is. Zou het mogelijk zijn om deze te herhalen en eventueel een lightversie in het begin van het volgende jaar?

17) KDW: Er komt opnieuw een grote actie in oktober en we willen wel overleggen met de betrokken actoren om eventueel ook in het voorjaar, een kleinere actie.

18) SC: b) Is het mogelijk om die betonblokken in onze woonerven te vervangen door betonnen bloembakken?

19) KDW: Goed idee, wij gaan dit onderzoeken.

20) SC: a) Na onze laatste vergadering verloopt de samenwerking met de stadsdiensten en onze buurt i.v.m properheid van de straten optimaal, waarvoor bedankt. Wel zouden wij willen vragen om toe te zien dat de kotbazen en studenten hun vuilcontainers en vuilzakken tijdig buitenzetten en hun containers ook op tijd binnenhalen? Wat met onze Gluttons voor de vrijwilligers?

21) KDW: In de nabije toekomst is er een vergadering met de stad en het STAN (studenten) over dit onderwerp.

22) Er is nu eindelijk ook een oplossing voor de plaatsing van de Glutton-toestellen en de mogelijkheid om deze ter beschikking te stellen zal asap gebeuren.

23) SC: b) Er zijn veel problemen met een vuile stoep en vuilnis in de Korte Winkelstraat. Kan hier iets aan gedaan worden?

24) KDW: We zullen dit laten controleren.

25) SC: Wat met parkeren in de buurt? Wat met de prijzen van de parkings?

26) KDW: Het parkeerverbod zal goed zijn voor de vaste bewoners. De studenten krijgen 'geen' parkeerplaats, tenzij ze hier gedomicilieerd zijn. Op de prijzen heeft de stad geen invloed...

32 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page